Zasady gry - ULTRADROP

Pamiętaj aby przestrzegać regulaminu!

<h2 style="text-align: center;">Regulamin trybu UltraDrop</h2> <div style="text-align: left;"><br /><strong>POSTANOWIENIA OG&Oacute;LNE</strong><br />&nbsp; - Gracze serwera nie muszą być informowani o zmianach w regulaminie.<br />&nbsp; - Każdy gracz rozpoczynający grę na serwerze MCPRZYGODA oświadcza, że akceptuje zasady zawarte w regulaminie.<br />&nbsp; - Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania zasad zawartych w nim.<br />&nbsp; - Za nie przestrzeganie zasad są nadawane kary. Właściciele serwera mogą nadać własne kary.<br />&nbsp; - Administracja ma prawo decydować o ewentualnej karze za przewinienie kt&oacute;re nie jest opisane w regulaminie.<br />&nbsp; - Administracja nie odpowiada za utracone konta w wyniku niewystarczającego zabezpieczenia ich (np. nie ustawienie adresu e-mail w Panelu Gracza).<br /><br /><strong>Art. 1&nbsp; Czat globalny</strong><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;1a. </strong>Kultura osobista jest obowiązkowa.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;1b. </strong>Używanie wulgaryzm&oacute;w, omijanie cenzury lub wyzywanie graczy jest zabronione. (mute 20m)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;1c. </strong>Spam, flood lub proszenie administracji o rangi/przedmioty/usługi. (mute 10m, kick, ban 1d)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;1d. </strong>Pisanie w innych językach niż Polski (i Angielskim jeżeli nie ma to nic wsp&oacute;lnego z grą) jest zabronione. (mute 10m)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> &sect;1e. </strong>Używanie /helpop nie właściwie (bezsensowne pisanie, spam, kł&oacute;tnie) jest zabronione. (kick)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;1f. </strong>Wyzywanie serwera i/lub administracji jest zabronione. (ban na sieci)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;1g. </strong>Reklamowanie serwer&oacute;w, wykluczając podawania ip znajomemu na /msg (jeżeli treść nie brzmi jak reklama), jest zabronione. (ban na sieci)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;1h. </strong>Wiadomości typu "sprzedam konto" są zabronione. (mute 30m, ban 2d)<br /><br /><strong>Art. 2&nbsp; Zasady w grze</strong><br /><br />&nbsp; <strong>&sect;2.1&nbsp; </strong>Dozwolone:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.1a. </strong>Oszukiwanie graczy jest dozwolone.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.1b. </strong>Administracja nie odpowiada za stracone przedmioty przez oszust&oacute;w, lagi lub cheater&oacute;w.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.1c. </strong>AutoClicker, Macro i TinyTask dozwolone, maksymalnie 13 cps, automat daje ostrzeżenia i bany. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.1d. </strong>Gracz ma prawo złożyć skargę na Administratora, wymagane dowody i pow&oacute;d. (Zgłoszenia w Panelu Gracza)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.1e. </strong>Gracz ma prawo zgłosić się do Administracji z dowodami (screenshot &amp; czas/data zdarzenia), w celu nadania kary graczowi łamiącemu jakikolwiek punkt regulaminu.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.1f. </strong>Gracz ma prawo zgłosić się do Administratora o pow&oacute;d otrzymania kary i otrzymania odpowiedzi.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.1g. </strong>Gracz może przechodzić przez ściany jedynie za pomocą perły kresu i bugować się blokami.<br /><br />&nbsp; <strong>&sect;2.2&nbsp; </strong>Zabronione:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.2a. </strong>Używanie wspomagaczy jest zabronione. (ban 14d)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.2b. </strong>Używanie błęd&oacute;w gry/serwera (kopiowanie, latanie za spawnem) jest zabronione. (ban 3d)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.2c. </strong>Działanie na niekorzyść serwera jest zabronione. (permban)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.2d. </strong>Podszywanie się pod administrację jest zabronione. (ban na sieci)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.2e. </strong>Nadmierne używanie wspomagaczy. (2x ban 14d, permban)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.2f. </strong>Irytowanie administracji w jakikolwiek spos&oacute;b jest zabronione. (ban 2d - multikonto permban, ban 4d)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.2g. </strong>Wulgarna nazwa gildii jest zabroniona. (rozwiązanie gildii)<br /><br />&nbsp; <strong>&sect;2.3&nbsp; </strong>Multikonto:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;2.3a. </strong>Posiadanie multikonta jest zabronione, wykluczając grę z rodzeństwem. (permban multikonta 2/1)<br /><br /><strong>Art. 3&nbsp; Sprawdzanie gracza</strong><br /><br />&nbsp; <strong>&sect;3.1&nbsp; </strong>Dozwolone:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;3.1a. </strong>Administrator nie musi podawać powodu sprawdzania.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;3.1b. </strong>Administrator ma prawo wymagać od gracza zainstalowania programu AnyDesk, Discord lub innych program&oacute;w w celu znalezienia niedozwolonych modyfikacji.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;3.1c. </strong>Gracz ma prawo wybrać program przez kt&oacute;ry będzie sprawdzany, do wyboru: AnyDesk, Discord.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;3.1d. </strong>Administrator ma prawo przejrzeć wszystkie pliki związane z grą Minecraft, lub te kt&oacute;re mogą zawierać wspomagacze.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;3.1e. </strong>Administrator ma prawo nadać karę w postaci bana na 14 dni za Brak Wsp&oacute;łpracy, jeżeli gracz utrudni Administratorowi znalezienia wspomagaczy.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;3.1f. </strong>Gracz ma prawo wiedzieć kt&oacute;ry punkt z regulaminu złamał.<br /><br /><strong>&sect;3.2&nbsp; </strong>Zabronione:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;3.2a. </strong>Administrator nie ma prawa przeglądać folder&oacute;w z prywatną zawartością, lecz może zapytać o dostęp do nich.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;3.2b. </strong>Administrator, podczas sprawdzania, nie może wykonywać niczego na korzyść gracza (optymalizacja komputera na przykład)<br /><br /><strong>Art. 4&nbsp; Administracja</strong><br /><br /><strong>&nbsp; &sect;4.1</strong>&nbsp; Wymuszone:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;4.1a. </strong>Administrator musi znać regulamin i trzymać się jego zasad.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;4.1b. </strong>Administrator musi nadać karę każdemu graczowi łamiącemu regulamin.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;4.1c. </strong>Administrator musi poświęcić minimalnie 10 godzin tygodniowo na serwer.<br /><br />&nbsp; <strong>&sect;4.3&nbsp; </strong>Dozwolone:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;4.3a. </strong>Administracja nieuczestnicząca w grze nie musi od razu udzielać pomocy na Discordzie.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;4.3b. </strong>Administrator uczestniczający w grze, nie musi odpowiadać na pytania nie dotyczące serwera lub i jego regulaminu.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;4.3c. </strong>Administrator nie może grać na serwerze na multikoncie.<br /><br />&nbsp; <strong>&sect;4.3&nbsp; </strong>Zabronione:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;4.3a. </strong>Administrator nie może wyzywać graczy, rozdawać kar bez powodu, zmniejszać czasu kary. (ostrzeżenie, degrad)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;4.3b. </strong>Administrator nie ma prawa przyjmować łap&oacute;wek, faworyzować graczy przedmiotami. (degrad)<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><strong>Art. 5&nbsp; Usługi &amp; Stare rangi</strong><br />(Nie posiadamy baz danych, log&oacute;w ani backup&oacute;w ze starej MCPRZYGODY)<br /><br />&nbsp; <strong>&sect;5.1&nbsp; </strong>Zasady:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;5.1a. </strong>Osoba kupująca usługę na dane konto oświadcza, że jest jego właścicielem.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;5.1b. </strong>Usługi nie podlegają zwrotom.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> &sect;5.1c. </strong>Przenoszenie usług z konta na konto jest zabronione i niemożliwe.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;5.1d. </strong>Kupując usługę na zawsze oświadczasz, że będziesz grać zawsze na tym samym koncie.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> &sect;5.1e. </strong>Sprzedawanie konta na serwerze jest zabronione.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;5.1f. </strong>Pytanie o rangi sprzed kilku lat na helpop lub czacie ogolnym jest zabronione. (mute 1d)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&sect;5.1g. </strong>Nie oddajemy ŻADNEJ rangi, kt&oacute;ra została zakupiona kiedyś.</div>